Date Archives Tháng Năm 2020

Xin lỗi và Cảm ơn là như thế nào?

Nhân một ngày bệnh tật ở nhà mình tranh thủ tám chuyện với mọi người một chút về một chủ đề rất đỗi quen thuộc đó là Xin lỗi và Cảm ơn (Ảnh: Internet) Trước tiên hãy định nghĩa về nó xem sao Xin lỗi (I’m sorry) là một cụm từ được dùng khi bản thân mình làm sai hãy có lỗi với một ai đó và người được nhận là người chịu tổn hại mà mình gây ra. Xin lỗi vừa thể hiện rằng mình rất hối lỗi và… Read More